Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Jan Peumans ‘straf’ schrijvend als zachte anarchist

Jan Peumans ‘straf’ schrijvend als zachte anarchist
*****
De aula van UHasselt zat afgeladen vol de avond dat
het boek Jan Peumans, een zachte anarchist in uitgave
van Lannoo werd voorgesteld. Geen wonder voor de bevlogen politicus uit Riemst die zoveel stormtij heeft
getrotseerd en een veelzijdige carrière heeft neergezet.
Het vermoorden van onderwijzer Jules Peumans in de oorlogsjaren zou familiaal de drive blijven voor zoveel
Vlaamsgezindheid. De publicatie geeft bijzonder veel inzichten in de politieke geschiedenis van de jongste decennia. Het hoofdpersonage Jan Peumans wordt
gecadreerd door zijn zoon-antropoloog Wim.
Schitterend vorsingswerk
Gigantisch veel interviews, wel 80 werden afgenomen,
… en bronnen geraadpleegd met uiterst wetenschappelijke zorg, ook vele respondenten aangesproken.
De inhoud wordt gedragen door bijzonder veel instanties,
kabinetards, verenigingen, instituten, netwerkrelaties,
academici en historici, politieke deskundigen allerlei.
En er zijn geactualiseerde passages aan de ‘democratische
gevangenschap’ van Catalonië gewijd.
Noteer de vertaling naar het Duits en het Arabisch.
Collegiaal op het college
Jan was intern-student bij de Kruisheren in Maaseik,
bij de KSA in velouren broek, steeds een steekmes in
aanslag om ‘wissen’ te scherpen. Germanist Jaak
Bergers animeerde die Deutsche Spracheclub, doefend
en studentikoos bedoeld met de…Prügelmethode.
Het leek wel of Jan Peumans in de ‘Rechten’aula van de UHasselt bij het signeren eindelijk eens …”straf zat te schrijven”!? De populaire vlotheid waarmee het boek
Jan Peumans, een zachte anarchist veelvuldig werd
getekend…sprak boekdelen. In de derde druk zien
we hopelijk voor de Eerwaarde ‘Tijl’ Albert Wieërs de
juiste schrijfwijze. Hoogbejaard volgde hij nog immer
de zittingen en de 7de dag betreffende Peumans
in het Vlaams Parlement.
Documentair
Het boek wordt aangevonkt met de Vlaamse Beweging
en de familie Peumans als voogeschiedenis, dan het
opgroeien in de jaren 1950 en 1960, Jan als marxist,
milieuactivist en flamingant. De minister-president
van Riemst en de hobbelige weg naar Vlaams zelfbestuur.
Er is het burgemeesterschap tijdens de Volksunie’crisis
‘op het scherp van de sjerp’. Hij tekende voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie in het Vlaams Parlement als ‘de eerste burger van Vlaanderen’. Jan Peumans evolueert graag naar de republiek Vlaanderen.
‘Ze zullen hem niet temmen’ spreekt uit het epiloog.
en het dankwoord draagt zoon Wim op aan drie vrouwen.
Christophe Deborsu schreef het voorwoord op een
doorleefde, ‘taalgrens’overschrijdende wijze.
Het boek Jan Peumans, een zachte anarchist is verrijkend, aangenaam ‘geestknedend’ én vol human interest …beslist zijn geld(igheid) waard! (fch)
*****
INFO : * stefanie.decraemer@lannoo.be

redactie www.frankcraemers.be, * 0474/98 37 91

Geen reacties

Reageer