Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

LABIOMISTA Genk kleurt ‘Zwartberg’ wereldwijd

LABIOMISTA Genk kleurt Zwartberg wereldwijd.
*****
Mooi zal dat zijn in volle herfst het Genkse BIOMISTA in
de mist te mogen ervaren : verkleurende bladeren,
kwetterende vogels en ‘kakelend’, andere gevederden
zoals kippen.
*****
Labiomista is waarlijk een prachtig gelegd ‘ei’ in een
energievolle wijkomgeving; de Nieuwenhuizen.
Fien Parren, zélf opgegroeid tussen de kippetjes
modereert de omgeving als wijkwerkster.
Terplaatse werd de kolenenergie ‘deels’ uit de grond gezogen, vreemd’autochtone mensen kleuren de omgeving in een oase van groen binnen een magnifieke mijncité.
*****
De introductrice op de openingsavond Nathalie Delporte sprak over de symbool’toekomst van de stad Genk, in de ‘Special 3600’ gevat in 9939 woorden.
The Ark geldt als onthaalgebouw van Labiomista,
symbolischer kan haast niet.
De locatie heet The Battery van Studio Koen Vanmechelen.

Is de kunstenaar Koen te vatten?
Heel zijn idealen wentelen als een slang door de
de habitat die nù Labiomista heet.
En, alhoewel vliegangst wentelt hij de wereld rond
om evoluerende kunstwerken van/en over het leven
te maken tot verbintenissen…via verbintenissen.
Borrelend, bottend…én bloeiend
Wim Dries wees op de grote generositeit van de locale omgeving. Labiomista mag voor hem een geslaagd labo
maken waarin de sociaal-culturele diversiteit kan groeien
en bloeien. Hij tipte op de wereldprojecten en stichtingen,
maar ook de buurtwerking. Daarbij vernoemde hij het
bekroonde Cosmocafé, de geschiedenis van de streek,
de plaatselijke volkstuintjes, de flora en fauna.
*****
De architect Mario Botta wist te vertellen over de verrijking van een erfgoed’gebouw mèt park… de mogelijkheden tot tentoonstellingen. Het betekent een ware referentie voor heel de wereld. Wijlen Jan Hoet deed indertijd reeds zijn
hoed af voor de jonge, veelbelovende kunstenaar Koen en prees zijn ‘power of art’.
Mechelse koekoek & co
Koen Vanmechelen wordt alom geprezen voor zijn immer
“kinderlijke verwondering”.
Zélf spreekt hij voortdurend over de “energie die terplekke in de aarde zit, “hallo Zwartberg”, zeg maar ‘black montain’.
Hij brengt een “ode aan de mix van het leven” in samenwerking met de Stad Genk.
Labiomista is een uniek evoluerend kunstwerk dat
zélfs de wereldpers al naar Genk trok.
Er speelt een krachtige kruisbestuiving tussen kunst,
wetenschap en maatschappij. Het heeft de kracht van
een stadvernieuwingsproject. De financiële draagkracht
kwam van private investeerders en vanwege Onroerend Erfgoed, Toerisme Vlaanderen en Toerisme Limburg.
Nieuwe verbondenheid
Met Labiomista wordt getracht een nieuw community
te kweken; Labiomista als de mix van het leven!
Koen wees op Genk binnen de stadsnucleool Limburg,
het Nationaal Park en 130 verschillende nationaliteiten.
Het is een internationale site met locale inslag,
een fantastische groene architectuur…samen met de dieren. Labiomista ‘kakelt’ veelkleurig.
De Stad Genk weet zich gewéldig gefeliciteerd met dat ‘gelegd ei’! (fch)
*****
INFO : * 089/65 55 90
redactie www.frankcraemers.be, * 0474/98 37 91

Geen reacties

Reageer