Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

dr. JeanJacques Amy, vrouwvriend in boekvorm…
**********
Na wereldwijd ‘verlos’kunde te hebben bedreven… is ook dr. Jean-Jacques Amy 
opgeschoven  naar zijn postioen. Na een leven omringd door foetusgroei,
eisprongen, buitenbaarmoederlijke zwangerschappen én…zelfs ‘dwarsligging’
schreef hij een ophefmakend, verhelderend boek : “Anoniem is een vrouw, de strijd voor gelijke rechten”
Tussendoor kon hij duizenden zwangerschappen begeleiden, pijnen en leed
verzachten, letterlijk en figuurlijk,
ook abortussen hoogst ethisch
flankeren.
**********
Op gezag van ULB-professor Jean Snoeck weet hij het onrecht te beschrijven,
de bewustwording en de revolte die eruit voortspruit.  In zijn cursus was er
geen sprake van contraceptie, vruchtafdrijvingen… maar wel het ‘criminele’
karakter van vruchtafdrijvingen.  In de 60-er jaren kwam gynecoloog Amy er in de States achter dat vrouwen vaak fake news vertelden of logen als het om onderbreking van zwangerschappen hoorde te gaan. In 197O raakte abortus pas in de States wettelijk.  Overgewaaid naar Europa was er nog het verdringen
van de ‘klassieke breinaald’  door een noodmiddel zoals prostaglandines.
Abortus was nog omringd door  een sfeer van hypocrisie, angst, schaamte
en schuldgevoelens.  In dezelfde mate gold dat voor het hele domein van
de seksualiteit en voortplanting.

**********
Het aantal afbrekingen van zwangerschap in Europa nam in de
eerste helft van de negentiende eeuw kennelijk toe. De ingrepen werden veelal uitgevoerd door aborteurs die niet deskundig waren. Ze gaven vaak aanleiding tot verwikkelingen allerhande. In een aantal gevallen hadden ze zelfs de dood tot gevolg.
Op basis van winstbejag konden welgestelde vrouwen in het buitenland terecht tegen betaling
van grof geld.

**********
Tragisch en trendbreuk
Louis de Lentdecker beschreef de vorige eeuw de ‘ontdekking’… betrof het lijk van een ongehuwde moeder in de blakende zon van een vredig landschap. Onwetend voor de buitenwereld had ze vruchtafdrijving gepleegd… Dramatische ‘verhaaltjes’ lees je in het beklijvend boek van Jean-Jacques Amy over “engeltjesmaaksters”. Wat een
maatschappelijke toestand was me dat, het enfin… samenspel van de overheid, instanties, corruptoren, medici, gezagsdragers …én spanlaken’structuren. Veel absurditeiten stammen nog van de Code Napoléon.
**********
Maagdenpalm
‘Anoniem’ is een vrouw, de strijd voor gelijke rechten” is een magnifiek geestknedend, inzichtbevorderend boek. Het werd geschiedenismatig en hedendaags geduid. Het handelt over geweld tegen vrouwen, maagdelijkheid levensbeschouwelijk in de islam,
het katholicisme, het jodendom en bij de vrijzinnigen. Er zijn de hoofdstukken seksueel en huiselijk geweld, embleem’vrouwen als vaandeldragers. In de nabeschouwing krijg je nog gekaderd : Dertig jaar na de val van de Muur van Berlijn, Margaret Thatcher en …de ingevulde female kreet : zonder dwarsliggers geen sporen…
Een waar eresaluut namens een hoogleraar gynaecologie aan de vrouwen wereldwijd! (fch)
**********
INFO : De Groene Waterman *
Antwerpen * 03/232 93 94  ***** 
jeanjacques.amy@skynet.be

Geen reacties

Reageer