Frank Craemers / 418 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Maaseik wil laten parkeren en…’de markt’ centraliseren…

Maaseik wil laten parkeren en… dé markt centraliseren

INGEPRENT VANAF WOENSDAG 8 JULI ZAL DE WEKELIJKSE WOENSDAGMARKT WEER DOORGAAN OP …DE MARKT VAN MAASEYCK.
WELKE MARKT? WEL, DE MICROSTAD HEEFT WELGETELD éEN MARKTPLEIN …EN DAT MAAKT DE KOOP- EN “SAJEL”MARKT AUCH
REGIONAAL EN MAASLANDS SPECIFIEK.
DE KOOP’MARKT IS IN HAAR EENVOUD IMMER VEELZIJDIG, DIVERS EN UNIEK GEWEEST MET ZAAD- EN PLANTGOED, TEKSTIEL, HUISHOUDPRODUCTEN, …GEBRADEN KIPPEN, IETS ANDERS DAN ‘KIPPEN ZONDER KOP’!?
VOEDING, AMBACHTS’MATERIEEL… DE VASTE STANDPLAATSEN VAN DE MARKTKRAMERS ZIJN TERUG. (MARKTBEZOEKERS ZIEN ZICH
NA AFLOOP STOELVAST GEBEITELD OP DE TERRASSEN. DE VISKRAAM MET RUIM ASSORTIMENT SLUIT ZONDER GEKIBBEL…
VOOR KIBBELING MET TARTAAR NAADLOOS AAN OP DE MIDDAG.
DE CORONA’MAATREGELEN BLIJVEN ONVERMINDERD VAN TOEPASSING EN ER WERD EEN CIRCULATIE’PLAN OPGEMAAKT OM ROND
TE “TAFFELEN”.
ER IS GEEN RUIMTE VOOR “SCHUINMARCHEERDERS” MAAR DE DISTANCE BLIJFT OP MARKT DIE PRECIES 1 HECTARE GROOT IS.
DE STAD MAASEIK STELT KONSEKWENT DE MIDDELEN VOOR HANDHYGIËNE TER BESCHIKKING.
VIA DE LEKKERSTRAAT KUNNEN DE BEZOEKERS IN HET ADMINISTRATIEF STADHUIS TERECHT VOOR TOILETBEZOEK.
WIE MAASEIK BEZOEKT KAN GEDURENDE 2 UREN INBEGREPEN VEILIG PARKEREN IN DE ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE
KLOOSTERBEMPDEN. HELEMAAL GRATIS VOOR LANGERE TIJD VALT ER TE PARKEREN AAN HET CULTUREEL CENTRUM
ACHTER OLMEN.
HET TOERISTISCH TREINTJE ZAL NIET MEER RIJDEN…EN DE NMBS-TREIN WERD AL AFGESCHAFT IN 1959.
MAASEYCK…ALLEN DAARHEEN DUS…WEGENS MINSTENS HORECA-PROOF.
HARTBUFKES ZIJN ER IMMER TE PREUVE! (fch)
INFO : www.maaseik.be * telefoon 089/56 05 37

Geen reacties

Reageer