Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Politie en welzijns’informatie clusteren tegen de criminaliteit

“Dat jochie lijkt ons toch te ontsporen!” “Zoekt dat wicht niet de verkeerde vrienden met
rare gedachten op?” “Trekt die contactgroep binnen dat verdacht netwerk misschien
de foute radicaliserende kaart?”
“Zit er een kiem van radicalisering binnen dat verdacht netwerk of contactgroep?”

Het is een bijzondere grote bekommernis van de maatschappij, de overheid,
de politie en de welzijnssector om racisme, radicalisering…en criminaliteit te preventeren.

Op de politiecampus te Hasselt werd als primeur voor het gehele land precies die synergie
aan de pers voorgesteld.
Nù is er een voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering in het najaar
tracht goed te keuren.

Burgemeester Steven Vandeput, tevens voorzitter van de politieraad RLH opperde de grote nood
om extremisme en radicalisering in hun ontplooiing de pas af te snijden.
Hij verheugde zich op de stap naar een nieuw decreet om de vermelde “ettering” te
beteugelen.
Spinne(volg)web
Korpschef Pirard pleit resoluut voor een vlotte doorstroming van delicate informatie.
Zijn LRH-equipe toont zich verantwoordelijk en dienstbaar voor 6 gemeenten, 150.000 inwoners.
Hij sprak over de inbeldienst en het lokaal informatiekruispunt.
Aansluitend hoort de ‘oogst aan informatie’ op de juiste manier te worden verwerkt door een “information officer”

Claudio Ceulemans wist op een duidelijke manier aan de hand van slights een exposé
te geven. Ze netkaderde radicalisme, extremisme, terrorisme.
De aanpak vraagt om een samenspel van vertrouwelijke contacten, waarbij de informatie
aansluitend nog op een resultaatgerichte manier zal worden verwerkt.
De wijkagenten gelden als “de ogen en oren van de straat”.
Er is forse samenspraak met OCAD en de dienst vreemdelingenzaken.
Aan de hand van een “uitgeschreven modelverhaal” naar waargebeurde
ontwikkelingen werd het aan de aanwezigen uitgelegd.
De gemeenten voelen zich toenemend verplicht om te signaleren aan een
gemeenschappelijke gegevensbank.

Minister Somers…sprak over de “voelsprieten” van de samenleving,
waarbij een “gedeeld beroepsgeheim” zal worden gehanteerd, precies
zoals dat in de gezondheidszorg ter goeder trouw kan worden aangewend.
Daarvoor werd nu een structurele oplossing gevonden.
Als minister is hij ondermeer bevoegd voor binnenlands bestuur, inburgering en
gelijke kansen.

Lokaal snuffelen
Sinds 2018 zijn de lokale besturen verplicht een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC)
op te richten. Er is daar delend overleg tussen de gemeenten, de politie, de justitiehuizen,
de scholen, CLB’s, integratiediensten en buurtwerkers.
Hinderlijk is de uitwisseling van informatie, zelfs “soupapes’”gewijze voorlopig nog strafbaar blijft.
Operationele politiemensen lopen zich vaak te pletter tegen deels een
“absurditeits”muur van privacy.

Minister Zuhal Demir ziet het als een zware “dobber” voor de maatschappij en de overheid
om te ontzenuwen. Zij staat ondermeer voor justitie en handhaving.
Ze sprak over OCAD als een preventiezegen voor ons land.
Er zijn het jihadisme met de slechte gedachten, IS, het opzetten van mensen tegen elkaar bob. de Grijze Wolven, de aanslagen van 2016, de Mill Görüs’beweging…etc.
Resultaatgericht wil men de informatie doen doorstromen en delen,
de Vlaamse justitieassistenten versterkt inzetten….
Met de informatiedeling kan een volledig beeld van een bepaald persoon
in profiel worden gezet.
Voor Hasselt kregen alvast een 90-tal personen een dof of duidelijk ‘zwart stipje’.

De aantredende nieuwe regering wil evenzeer inzetten op een sterker veiligheidsbeleid én…
dat is geen lachertje!? Justitie hoort verder te worden gedigitaliseerd.
Tegelijk mag de politie slagkrachtiger worden. De burgerzin en het – vertrouwen kunnen worden aangescherpt.
Kern van de zaak is de opvolging door de lokale overheid van ‘verkeerde profilisten’.

Het ontwerp van decreet… dat uiteindelijk élke belanghebbende ‘hét’ weet!? (fch)

Geen reacties

Reageer