Frank Craemers / 423 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Naar ‘zaaidichtheid’ voor het Maaslands busvervoer?

NAAR ‘ZAAIDICHTHEID’ VOOR HET MAAILANDS BUSVERVOER?
Toegegeven…
Gesteld dat de ‘wijzen uit het oosten komen’ …dan mogen de Maaslanders daar al zéker worden bij geteld! Het geldt helemaal
voor de Landelijke Gilden die per “aardkluit” kolossaal belangrijk verenigingswerk in Vlaanderen programmeren. Zij ‘herbergen’ een groot deel land- en tuinbouwers…en veel meer nog àndere plattelanders in de geest van agri’flanders.
Het toekomstige busvervoer 2021 werd actueel eens onder de loep genomen én,…met een breedhoeklens bekeken; het tunnel’syndroom en het kerktoren’chauvinisme terzijde gelegd.

De ontsluiting van het openbaar vervoer, meebepaald met de De Lijnbussen is een oud zeer. Geografisch hebben we te maken met de uithoeks-gemeente Kinrooi en de Maaslandse sliert. Probeer maar eens van Hasselt naar Zorgvlied Molenbeersel te busselen?
Woordvoerder Bert Meulemans van Landelijke Gilde Nationaal vertolkte terecht de bijzonder zware teleurstelling en wil structureel
ijveren voor een forse bijsturing, trouwens voor het gehele platteland in Vlaanderen.
Bussen wég schoffelen
Met het ‘poten’ van een vijfentwintigtal panelen ‘Busje komt…’
(uit de bosjes) vragen de afdelingen van de Landelijke Gilden uit het Maasland aandacht voor het busvervoer op het platteland.
De bestuursleden van de afdelingen Opoeteren-Dorne, Maaseik,
Rotem, Molenbeersel kwamen in juli reeds samen om het ontwerp’plan van de Limburgse Vervoerregio te bespreken.
Het Maasland bruist met bijna zestigduizend inwoners en men zou de frequentie aan streeklijnbussen willen beperken!? Jumpende busverbindingen naar Genk-Hasselt zijn zeer aangewezen met oog voor de studentenverplaatsingen en stop aan de Universitaire Campus te Diepenbeek. De ‘stelplaats’ te Kinrooi biedt een mooie uitgangspositie als ‘runway’ voor de snelle busverbindingen.
Tramstop in Molenbeersel?
Het Maasland weet zich begenadigd door Minister Lydia Peeters, bevoegd voor Mobiliteit, uit Dilsen-Stokkem,. Het budget, ‘vervoer op maat’ suggereert men bij voorkeur in te zetten voor een betere ontsluiting van het platteland én…met plezier in de meest landelijke regio’s. De Minister wil dat het personen’vervoer zich baseert op de vraag en de behoeften van de mensen. Men wil
reizigers met een beperking of zonder wagen niét uit het oog
verliezen, hetzij uit hun sociaal isolement houden. Noteer de
markten in Eisden, Genk, Maaseik… en de aansluitende ‘zjâtjes’ koffie.
Paard én…kar!
Er wordt gepleit voor een ‘Maaspendel’ als verbinding tussen de Maaslandse gemeenten en als extra toeristische troef.
Laat ons dan, Maaskant-inwonend rekenen op een vaccin tegen soms kortzichtig en bekrompen chauvinisme!? Dàt soort absurditeiten kan iedereen missen als kiespijn!
Algemeen weten de burgemeesters de bekommernis aan bus’
mobiliteit te delen met de vraag om aanpassing van het vervoersplan.
Een bezorgde inwoner is zelfs online een petitie gepland die al 700
maal werd ondertekend.
De gemeente Kinrooi gaat een manifeste samenwerking aan met
TreinTramBus. Vermelde organisatie behartigt de belangen van àlle openbaar vervoergebruikers. Ze zal de gemeente Kinrooi verder bijstaan in de uitwerking van vervoer op maat. Aandachtspunten zijn de belbus en de mobi’punten waar openbaar vervoer samenkomt.
Gedeputeerde en covoorzitter van de Vervoerregio Limburg
Bert Lambrechts pleit voor een extra budget om de mazigheid
van het vervoer te versterken.
Bus komt selectief
De 25 affiches willen de problematiek van het busvervoer op het
platteland zichtbaar én…bespreekbaar maken.
Simultaan mag éindelijk werk worden gemaakt van de vaak dubbelzinnige haltebenamingen, de ergonomie van de
chauffeurs en de àndere verzuchtingen. Aan inzichtbevordering
van de passagiers valt auch nog danig wat te doen. En dàt verlammende ‘plantrotje’ maakt het actueel evenmin gemakkelijk met plexiglas, instap’barrages…enzomeer. Lijn 45 biedt 3 varianten met neuzende tegenvoeters in Genk. Welke zijn trouwens de conclusies van de afgenomen enquêtes?
Een snelbus op de pare uren én een tussen’stoppende bus op de
onpare uren biedt misschien een compromis?

Beleidsverantwoordelijken clusteren bèst de budgettaire ‘collecte’bus voor …de bus!?

INFO : www.landelijkegilden.be * 0473/93 31 31

Geen reacties

Reageer