Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Wie durft de DIESTse Sulpitius’kaarsen uit te blazen?

Wie durft de Diestse Sulpitius’kaarsen uit te blazen?
******
De roestbruine St.Sulpitius’kerk te Diest…je kan er niét naast kijken.
De steenblokken zijn ijzer’houdend net zoals bij andere kerken in het Demergebied.
700 jaar geleden werd de eerste steen voor het gebedsgebouw gelegd. De sterke kenmerken van de gotiek zijn prominent aanwezig en bovenop heb je de beiaardtoren…”de mosterdpot” genaamd.
De stad Diest en de Koninklijke Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk vzw zetten dit toeristisch seizoen het
prachtige gebouw extra in de kijker met de expo ‘Zeven eeuwen Sint-Sulpitiuskerk’.
Er werd door deskundige cultuurdragers een
ferm programma opgemaakt én…’de originele glasramen’ van de kerk zullen worden
tentoon gesteld. Ze werden door ‘The Phoebus Foundation’ in bruikleen gegeven.
Ze vertonen de afbeeldingen van de patroonheiligen Sint-Sulpitius en Sint-Dionysius.
Begrijpelijkerwijze kon met trots door de Vzw De Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk
onder leiding van Michel Van der Eycken een prachtig geïllustreerd boek worden gedrukt.
Kolossaal bouwwerk
Vanuit de trein, stopplaats te ‘Diêëst’, zie je in de verte het monumentale gebouw.
In 1321 startte bouwmeester Pierre van Savoye met de bouw van dit monumentale
bouwwerk. Het domineert de skyline van Diest al zeven eeuwen. Twee eeuwen
heeft het geduurd om de kerk af te werken. De laatste decennia werd het gebouw
ook uitvoerig gerestaureerd.
Geert Cluckers is schepen van Erfgoed, what’s in a name? Hij verwijst naar
dezelfde tijdsgeest als van de Gulden Sporenslag.
De kerk domineert en bepaalt mee het stadsbeeld. Noteer trouwens dat omheen
het hoogkoor aanvankelijk nog ’straalkapellen’ rondom zouden gebouwd worden.
De 7 eeuwen van trots verdienen een gepaste herdenking.
De stad start daarom ook met een prachtige tentoonstelling, gedragen door de
meest moderne, digitale technieken.
De ‘volkse knuffelbenaming’ voor de Diestenaren is te danken aan het torentje bovenop,
uitgevallen als de design van een mosterdpot.
Eigentijdse doordruk’bril
De provinciale erfgoedsubsidie van Vlaams-Brabant maakt onroerend erfgoed
soms zélfs…’ontroerend’ toegankelijk. De bijdrage van 12.500 euro zorgt ervoor
dat iedereen de expo ‘Zeven eeuwen Sint-Sulpitiuskerk’ ook vollédig digitaal kan
beleven. Er werd zelfs een aanbod voor slechtzienden ontwikkeld.

Bovenop de expo in het Museum voor Religieuze Kunst in de kerk kan je een QR-code scannen op de Grote Markt om een digitale tour op je smartphone te volgen.
En…je kan de beiaard’toren van de Sint-Sulpitiuskerk zogezegd beklimmen.
Met een VR-bril, virtual reality, zeg maar een doordrukbril van de werkeljkheid, heb je een mooi uitzicht over de binnenstad. Er is een tablet beschikbaar voor mensen die niét over een ’toekelaar’ beschikken.
De andersvaliden krijgen hierdoor nooit vermoede mogelijkheden tot beleving van
het toeristisch-religieuze Diest. Je bezoek aan de expo vooraf reserveren graag.
Voor de slechtzienden werd door scholengroep De Prins een 3-D’print gemaakt van het gebouw.
Zo kunnen ze via hun tastzin zich een beeld vormen van dit prachtig gebouw. Het monumentenbord van de Sint-Sulpitiuskerk kreeg ook een tekststrook in braille, zodat ze op de Grote Markt ook de algemene informatie over het gebouw meekrijgen.

De expo op zich kadert in een groter geheel, namelijk binnen het gloednieuwe stadsfestival Re:lict. Dàt zal voortaan
tweejaarlijks plaats vinden in de maand september.
Het laat toe dat bewoners bijzondere erfgoedlocaties in Diest kunnen ontdekken of…
herontdekken. En tussendoor kan je een ’10°bier St.Jan’ proeven met knipoog naar… de heilige Berchmans.
Pastor-deken Felix Van Meerberghen, behoeder van vermeld gebedsgebouw, de Allerheiligenkapel enzomeer
toont zich voor de vele projecten meer dan compagnon de route…

Wentel’kijken doorheen en over Diest wordt vanaf dit jubileumjaar 2021 een bijzondere ervaring.

INFO : www.vriendenvansintsulpitius.be * reservatie@vriendenvansintsulpitius.be,
www.thealteredDimension.be

Geen reacties

Reageer