Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

‘s Lands dynamiek van het Koningsdefilé 21/07

‘s Lands dynamiek van het Koningsdefilé 21/07
**********
Koning Filip schouwde, knikte en groete aan de zijde
van hare Majesteit Mathilde, geflankeerd door familie’leden, kinderen en verwanten, het 21 juli’défilé te Brussel.
De Muziekkapel van de Gidsen speelde, symbolischer kan haast niét, een van de knapste, pittigste marsen die binnen het repertorium werden gecomponeerd : “Mars van de Koninklijke Militaire School”. Prinses Elisabeth marcheerde mee voorbij de … Koninklijke en domino’tribunes op het Paleizenplein.
Het corona’scenario had verplicht tot inkorting en wijziging
van de affiche. De grote volkstoeloop met animatie het ‘uitgelopen’ Defilé werd zwaar ingeperkt. Het waardige, creatieve protocol raakte erdoor versterkt én belooft voor de komende jaren. De uitdaging tot creativiteit weet je wel?
*****
Themata

Er werd een gepast artistiek luik met eerbetoon aan ‘onze’corona’helden uitgewerkt : op het dakterras van Bozar, in be-Mine te Beringen, in het Skyhall-gebouw te Zaventem…
*****
De Plechtigheid van de Nationale Feestdag, ‘Eendracht maakt macht’ mag aan iédereen, ongeacht overtuiging en gezindheid worden aanbevolen. Het is ongetwijfeld, eerbiedig bedoeld een waarlijk prachtig ritueel schouwspel.
Defensie, IBZ, Burgerlijke Bescherming, Brandweer,, Belgique uniquely Phenomenal én…be sloegen de handen in elkaar, te lezen in een magnifieke, veelkleurige programma’brochure. Opener is het ‘gezamelijk voorwoord van de ministers’ : Alexander De Croo, Eerste Minister
en Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken,
Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. Ze plaatsten ‘traditioneel’ een voorwoord.
Je ‘leest’ de samenstelling van het militair en burgerlijk
defilé : interventievoertuigen, een commandovoertuig, Unimogs, ontmijnings’Piranha…muziek’kapellen, detachementen van de scholen, het luchtdefilé met de ‘smoke pods’, de Marchetti…hulpverlening, de “vaccin”symboliek…
Geschiedkundig hedendaags
Op 21 juli 1831 werd België een koninkrijk..
De burgerbeweging BE Heroes brengt ‘alledaagse helden’
uit hun omgeving tot op het Paleis en zullen er in september worden ontvangen.
Militairen staan ten dienste van de bevolking aan het gezondheidsfront en als DOVO voor vernietiging van ontploffingstuigen, 75 jaar luchtmacht en marine, 70 jaar ontscheping eerste Belgische VN-operatie in Korea.
De herdenking herinnert aan de troepenmacht waarbij 101 Belgen en 2 Luxemburgse militairen het leven lieten.
Twintig jaar na haar oprichting profileert de Geïntegreerde Politie zich als een aantrekkelijke werkgever.
De brandweer en Civiele Bescherming staan àltijd klaar om de burgers te helpen, hun leefomgeving te beschermen en bij te dragen tot een veiligere samenleving.
De Dringende geneeskundige Hulpverlening van FOD Volksgezondheid ‘vonkt’ aan wanneer het nummer 112 in
werking wordt gesteld.
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen beschermt de samenleving tegen kwaadaadige invloeden
bij handel op luchthavens, zeehavens en treinstations met internationale verbindingen.
B-FAST : Belgian First Aid and Support Team is het noodhulpmechanisme van de federale overheid.
Noteer alvast (wordt vervolgd) donderdag 21 juli 2022… (fch)

Geen reacties

Reageer