Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

De Limburgse Schutters ver’MEIJELEN zich onder stralende zon

De Limburgse Schutters ver’MEIJELEN zich onder stralende zon

Ondertussen ‘roffelt’ het Limburgs schutterswezen zich ster’vormig
naar Meijel in het Noord-Limburgse agra- en zoveel méér gebied.
Wel 130 schutterijen én aanhang trekken er op uit…en 6-tallen zullen
de ‘trekker’ over halen. Uit de Belgische provincie Limburg krijgen
we 24 schutterijen te zien.
Het is immer een prachtig scenario volgens de affiche :
de plechtigheid, een misviering, het schouwen van de korpsen,
de ere’schoten van de genodigden… Er zal worden gejureerd op
getrommel, uniformen, marketensters, het vendelzwaaien,…
zowaar een fantastische toeristische folklore’bedoening.
Lux en luxe…
Schutters’eer geldt als de hoogste waarde. Noteer de traditie en
de familie’verbanden. De schutterijen zijn gesproten uit de volkse
burger’wachten om de dorpen te beschermen. De schansen in
onze gewesten golden als uitvals’basis. (Dat Poetin zich actueel
maar gedeisd houdt!?)
Nogal wat schutterijen streven werving na en mobiliseren jongeren,
trommelaars, trefrake sjötte…
Andere korpsen pogen mee op te stappen in het Koningsdefilé op
21 juli eerstkomend te Brussel.
Indien niét uitgeschoten vandaag…dan zal je op zaterdag 9 juli
eerstkomend nogmaals mogen aantreden om het schouwspel
gade te slaan en de bijzondere sfeer te mogen ervaren.
Tot de avondschemering, dalend onder de 100 lux als lichtsterkte
zal de buks worden aangelegd richting schietboom, bölkes…
Een stevige Limburgse pint… pils…een bijzondere hap aan
de worstekraam, muziekanimatie,
gadgets en petjes, stylo’s en… frigo’s… Go for it!

Corona heeft het schutterswezen niét klein gekregen én,…zal
het met terugschietende kracht geweten hebben.
Zie vandaag www.ols.nl, …

Bielemannen naar Meijel…hoor van de klokken het gebeiel! (fch)

Geen reacties

Reageer