Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Toeristisch OLS’napètsen in het Meijelse peelgebied.. A new OLS is Born!?

Toeristisch OLS’napètsen in het Meijelse peelgebied..
A new OLS is Born!?

De naam van het Limburgse dorp Meijel komt voor in het gezegde ‘Mijl op Zeven’.
Vroeger kon men slechts via een grote omweg van Meijel naar Sevenum komen.
De Peel een formidabel natuurgebeid was allerminst toegankelijk.
De Groote Peel ligt aan de noordkant van de weg van Meijel naar Ospel.
Het was oorspronkelijk een hoogveengebied dat in de eerste helft
van de 19e eeuw werd afgegraven. Het bijzondere is dat in tegenstelling tot
àndere hoogveengebieden grote wateroppervlakten aanwezig zijn.
Betreft de flora mag je spreken van het pijpestrootje, veenmos, struik- en ook
dopheide. Het is evenzeer een belangrijk vogelbroedgebied in West-Europa
en voor de trekvogels uit Noord-Europa een geliefde pleisterplaats.
Het Bezoekerscentrum Mijl Op Zeven ligt aan de weg van Meijel naar Ospel
en is ondergebracht in een oude peelboerderij.
Aan de bezoeker worden vondsten uit de prehistorie en de Romeinse tijd,
voorwerpen gebruikt bij de turfwinning en de geschiedenis van de Peel
getoond.
In de omgeving liggen nog de bosgebieden het Helenaveen en de Mariapeel.
Recreatieoord Startebos, Kurversweg ligt in de Startebossen.
Een bosmeer is veranderd in een strandbad, waarin men kan zwemmen en roeien.
Er is een strandje, speel- en zonneweide, een speeltuin en een dierenweide.
Het is dagelijks geopend van medio mei tot half september.
A new OLS is Born?
D’n Ouwe Limburg wordt begend door ouwe tâaien…joepie-joepie-yéh!
De Schuitterij Sint-Martinus uit Born wist alvast het OLS voor 2023
te ‘verankeren’ aan de overkant van de Maas.
Een spannende extra kavelronde tussen de twee zestallen uit de gemeente
Sittard-Geleen, Sint-Martinus Born en Sint-Willibrodus uit Obbicht zou
de uitslag beslechten.
Die van Kessenich hebben auch een St.Martinus’schutterij met als
clusterenten De Breydelzonen. Ze misten allebei ‘ein bölke’…maar wisten
wel close nog een goeie pot te pakken na afloop.

Ondertussen maakt zich België op voor het Koningsdefilé op donderdag
21 juli te Brussel. Als ‘we’ in 1830 ‘de Hollanders’ – ‘wij wilden Willem weg? –
dan waren we één land gebleven!
Hopelijk marcheren toekomstgericht in het civiele gedeelte schutterijen
uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel mee op…de pre’defensie in de
voorgaande eeuwen indachtig.

En in Born lijden ze beslist, gezien de automobiel’nijverheid niét aan
metaal’moeheid, alhoewel ook daar kunststoffen en nieuwe technieken
hun intrede doen. De Federatie gelieve zich te beraden over het OLS
nieuwe stijl, 2.O., eigentijds én wervend, zélfs bekorend de jongeren.

Born…go for it…het OLS 2023… (fch)

Geen reacties

Reageer