Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed


De Panne met zicht op zee? … KESSENICH met zicht op méér

KINROOI hoéft niet langer ‘bestempeld’ te worden als uithoeksgemeente!    

Er wordt actueel een ‘verhoogde vergroening’ van het dorp Kessenich met bijhorende, forse kernversterking opgezet.

Het méést noordoostelijk  gelegen dorp van Belgisch-Limburg is aan opleuken toe via een landinrichtingsproject.

Het dorpscentrum omvat een héle  cluster, uitgaande van de St.Martinuskerk in Maaslandse gotiek en de burchtruïne met verheven bovenop de grafkapel.  

Dorp open gewoeld

Wat omvatten de werken? Wel, sowieso de restauratie van de historische ‘motte’toren en de bijhorende landschapswerken.

Er wordt sterk ingezet op het herinrichten van de dorpskern, het kerkhof, het Vredesplein 1918, het Ganzenpleintje met de Dorpspomp én de Bergplaats, de Gaard… om te ’sjûfelen’?  Er komt een speelheuvel met glijbaan, een micro-motte, een petanque’baan, speeltoestellen, een picknickplaats…

De totale werken zullen nog een 5-tal maanden duren. De omvattende investering bedraagt ruim 1,5 miljoen euro. Een deel van de middelen voor de ontharding en de vergroening komen van ‘landinrichting’, de Vlaamse Landmaatschappij; het Blue Deal weet wel…

De restauratiekosten voor de historische ruïne wordt gedragen door een subsidie van het Departement Onroerend Erfgoed.   

Evenzeer de gemeente Kinrooi en de provincie Limburg (PCCE) nemen een deel van de financiering voor hun rekening.

Tijdens de werken staat er op het terrein een werfbord met de belangrijkste info en contactgegevens.

Waarnemend Burgemeester Wim Rutten onthulde…

De ‘omgevingsvergunningen’ werden intussen verkregen en de aannemers aangesteld.

Kerk in het midden houden?

Kessenich  is gelegen binnen de gemeente Kinrooi en één van de vijf toegangsdorpen van het Rivierpark Maasvallei.

Het dorp, waaraan nog zo’n een ‘feodaal sfeertje’ kleeft, is bescheiden historisch waardevol.

Het biedt een knooppunt van fiets- en wandellussen, danig aansluitend op een resem toeristische attracties zoals Agropolis, Marec, het Castillion, het surfstrand, de Drie Eygen, natuurgebied Kollegreen-Koningssteen, natuurgebied Vijverbroek, de ‘grenssite’, … het Witte Stadje Thorn. En noteer evenzeer een ‘snoer van typische, karakteristieke Maasdorpen’.

De St.Martinuskerk werd gebouwd aan de dorpsrand én de toren ernaast, finaal op de uitloper van het Kempens plateau.  Het dorp Kessenich ontstond op de Maasoever.

Het landinrichtingsproject zet in op de herwaardering van de dorpskern, de verbetering van de landschapskwaliteit en het recreatieve aanbod.   De herinrichting van de motte’toren wordt aanzien als dè absolute blikvanger, een ‘landmark’ genaamd.

  Kessenicks…

Kessenich lijkt dan toch uiteindelijk ‘de afspraak met de geschiedenis’ in te halen!  

Via lokale initiatieven werden de jongste jaren een paar oppimps gerealiseerd :  de aanleg van de pastorietuin, het opwaarderen van de Martinus’put.

De bewonerscommissie ‘Kans voor Kessenich’ heeft zich daarvoor ingezet.

De Vlaamse Regering keurde de verschillende fasen van het landinrichtingsproject goéd. 

Er kwam een begeleidingsgroep voor planten tot stand. De gevarieerde grond, het hellings’reliëf, diverse nattigheden. De kruiden- en biodiversiteit biedt mogelijkheden voor educatieve en ‘ondertitelde’ wandelingen.

’Trage’ Maasvlakte…

In 2018 werd in samenspraak met de gemeente Kinrooi, inwoners  en buurtbewoners een participatiegroep opgericht. Er kon preciese historische informatie worden uitgewisseld, auch ‘petite historie’ en feedback worden gegeven..

De trage wegen in het dorp worden verder uitgebouwd.  Een veilige en directe verbinding naar het Vijverbroek wordt aangelegd via de jaarlijks ‘geborstelde’ put door de  St.Martinus’schutterij.  

Buurtbewoners, bezoekers en toeristen vertoeven er graag.   

“Kessenicks” dragen inmiddels de trots van het dorp Kessenich uit! 

 INFO :  www.Vlaamse Landmaatschappij.be/Project Kessenich-Ophoven…

Geen reacties

Reageer