Frank Craemers / 416 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Victor ‘Aorta’… wèg van Art Nouveau in het Hortamuseum!

****

In het Hortamuseum van het Brusselse Sint-Gilis werd zopas een briljante, nieuwe tentoonstelling geopend die loopt tot rond Nieuwjaar 2023.

Victor Horta ‘vlinderde’ neer in de natuur en nam de grillige kronkels

van struiken in zich op.  De indrukken zou hij later aanwenden voor

versierselen allerlei en stoelvormen. Daarbij zou de structuur van de stoel

wat verdwijnen en dan toch nog een  zekere soberheid weerspiegelen.

Het gaf samen een combinatie van ergonomie en het functionele.

Aangevonkt…

Er was het florale, de ‘vrouw’ en de geometrische Art Nouveau waarbij

Victor Horta geneigd was zich nogal wat los te koppelen.

En inderdaad werd de stroming fors geïnspireerd door de natuur.

Laten we ‘kijken’ naar Victor Horta met een breedhoeklens.

Er is de rol van zijn vrouw Pauline Heyse en er zijn ‘zijn leermeesters’

Balat en Viollet-le-Duc…

En er is meer :  Japans, Egyptisch… Grieks, Romeins, de gotiek…

geïnspireerd door de Lodewijk XVe-, synoniem rococo’stijl…

Hij uitte zijn bewondering  voor de Opera Garnier en het Justitiepaleis van Brussel…zeg maar Joseph Poelaert.

Beeldbepalend Brussel

Er was het groots en harmonieus project voor de aanleg van het huidige

Poelaert’plein te Brussel.  Zijn fascinatie zette hem in 1892 aan om

de toegangsportiek voor te stellen.

Hij ‘linkte’ zich aan Villet-le-Duc hetgeen zou leiden tot een architecturale

taal vol vernieuwing.  De samenhang zou een identiteit in een richting stuwen

die tot dàn toe ongezien was. 

De lantaarn van het hotel Solvay, 1895, wekt een lichtende, veelkleurige indruk.

Voor het eerst worden op de actuele tentoonstellibng een 10-tal gipsmodellen vertoond, zoals van een fries of een model voor een console.

Assemblage-stijlvorm

Het woning-atelier van Victor Horta was er van 1898 tot 1902…

In periode 1 wordt Horta gelabeld als een architect in eclecticisme…

De man heeft in totaal acht jaren opleiding genoten aan de Academies

van Gent en Brussel.  Daar bestudeerde hij de architectuur van het verleden

en het kopiëren van ornamenten uit vroegere stijlen.

Schuifdeurontwerp

Er werden nieuwe toonruimten voor meubilair geschaft volgens sterke

conserverings’normen.

Daarbij was er steun van het Fonds Baillet Latour en de vindingswijsheid

van ijzerhandelaar Luc Reuse.

En hop!  Daar konden een selectie van grote stoelen worden voorgesteld.

Horta, architect in art deco

Om de vooroordelen over Horta te ontkrachten werden de creaties voor en na

de art-nouveaubeweging bestudeerd.  Hierdoor kan het belang van Balat in

zijn vorming en identiteit beter worden begrepen.

In deze context worden de originele maquette van het Paleis voor Schone

Kunsten en een maquette  van het Paviljoen van de Menselijke Driften

tegenover elkaar geplaatst.  Ze werden gerealiseerd door de studenten

van Saint-Luc…met retro-memo naar 1920 en 1892.

  Reconstructie van verdwenen projecten

Om de geest en het vocabularium van Horta na 1918 te begrijpen werden

ook 3D-reconstructies voorgesteld. Het gaat om twee verloren gegane

realisaties : het huis aan de Louizalaan 136 dat Victor Hugo opknapte en restaureerde, eetkamer inbegrepen, maar werd verwoest.  Dan ook nog de muziekkamer van het  Paleis voor Schone Kunsten  die helaas zo’n veertig jaar geleden definitief werd vernield.  Deze twee reconstructies werden uitgevoerd door het laboratorium AllCe van de faculteit Architectuur van La Cambre-Horta.

***

Noteer tot slot nog  het kaderend ambitieuze programma van Pascal Smet

en Urban, aangeboden door het  Hortamuseum : Horta, eregast op de kunstbeurs

Brafa, Grammar, van art nouveau tot mode…

Het Art Nouveau en ‘de slagader’ blijven kloppen, …zoveel is duidelijk! 

INFO : www.hortamuseum.be, * Tel. 02/543 04 90

Geen reacties

Reageer