Frank Craemers / 414 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

KINROOIse aspergepijltjes… hoog gepeild!


De Maaslandse asperges oriënteren zich op de scheurkalender.

Ze weten in april de ‘kopjes’ boven de grond te steken.

De minerale witstengels flirten met de temperatuur en de zonnewarmte,

zowaar een jojo’effect voor de oogst en de aanvoer.

Kinrooi biedt een goéde bodem in mengvorm aan mineralen en zandbedden.

De sterke ‘terroirs’ binnen de gemeentelijke omschrijving staan er prominent garant voor.

Buitenlandse ‘stekers’ en làter, de plukkers voor het fruit… dragen veelal het arbeids’intensieve werk in onze gewesten. Het vraagt tot

500 buk’bewegingen per dag en wel 5 km afstand’schuifelen.

Het asperge’seizoen duurt tot aan de zomerwende, …vroeger door

de boeren gekoppeld aan St.Jan op de ‘vrome’ heiligen’kalender.

Asperge’lelies en narcissen…  

Bij het begin van de lente is de zonnewarmte belangrijk zowel voor de opbouw  van temperatuur in de wortelgrond als de groei.  Vocht is ‘auch’ essentieel want de asperge bestaat voor meer dan 90 % uit minerale vloeistof.  Aanbevolen zijn overdag een 20-tal graden en ’s nachts 10°.  Zon biedt groeikracht!

Brouns ‘aansteker’…

Officieel schiet het seizoen op gang nà de eerste officiële steek.

Minister Jo Brouns van Landbouw wist Kinrooi, zowaar zijn eigen habitat.  …daarvoor ‘te vinden’!?  Lid van de Vlaamse Regering…

Hij wees in zijn speech op het grote draagvlak van  de boeren algemeen, de hoevewinkels, de consumenten binnen een cluster van locale economie.

Schepen van vrijetijdsbeleid Mark Hoedemakers toonde met trots het

flankerende programma van de Aspergefeestelijkheden begin mei, de asperge’diners in de horeca, de E-cars…

Paasbeste présence…

Het voorproefje van de opening verschafte degustaties uitgaande

van Peter Creemers, traiteur uit Kinrooi.

En dan zong Romina Pecceu decibel’aangenaam, een jong talent uit eigen gemeente die deelnam aan de Voice Kids van VTM.

Door Visit Kinrooi werd weeral een creatief lancerings’event opgezet,

zowaar een sterke seizoens’affiche.

Na het steken met snijgaffel krijgen de asperges een koude’shock.

De koeltedompeling wordt wel zéker 6 uur aangehouden.

De gestelde handeling is versterkend voor de houdbaarheid en het smaakbehoud…

Een goede asperge ken je aan het gesloten kopje, precies een mini-

denappeltjes in wit.

De asperges worden machinaal gesorteerd op dikte.

Een asperge hoort in de retail 24 cm te meten!

Waar halen?

Belangrijk is te weten waar Abraham de mosterd haalt…en wààr dan de asperges te halen!?

Wel, ondermeer bij Johan Driessens in de Haelderheidestraat en nog

een cluster van succesrijke telers in de Limburgse noordoosthoek

Het Vlaamse teeltareaal biedt welhaast 6OO hectare aan asperges 

waarvan wel 65 %  binnen de ‘smaak’diverse landstreken van Limburg.

De noveen’kaars rechte asperges zijn het duurst, terwijl de ‘kâdzjele’,

spiraalvormige, stukken en brokken zich bijzonder goed lénen voor

pizza’s, wraps, pasta’s, soep, slaatjes allerlei…

De bast, zeg maar de schillen worden benut om een roux te trekken.

Asperges dienen zich aan in allerlei maten en gewichten, dunne,

dikke kromme, grootte, vorm, soms ietwat paarse verkleuring…

Van versheid en rangorde’kwaliteit wordt in Kinrooi een erezaak gemaakt.

Asperge’landbouwers

De Belgen eten veel asperges, vandaar de invoer en ook wel de verwarming

van gronden…Peru, moeras’asperges… zélfs uit Duitsland…Spargel…

Primeur dit jaar bij de lancering was het ‘inflikkeren’ van een nieuwe,

asperge’gerelateerde wijn, de Cuvée d’Asperges…

Een samenwerking tussen Visit Kinrooi en de wijnvereniging Kessthor

resulteerde in een wijn, in beperkte oplage beschikbaar.

De kostprijs bedraagt 12 euro per fles.

Het etiket werd gerealiseerd door Bertha Dieben, kunstschilder, aquarelliste, leerkracht schilderen…enz.  Dochter Nancy ‘lonkt’ in dezelfde richting en

weet zelfs huisdieren geschilderd in te kaderen met haar grafische talenten.

Op aspergevisite via Visit Kinrooi…warm aanbevolen!

INFO : www.visitkinooi.com * welkom@visitkinrooi.com * 089/56 47 36

Geen reacties

Reageer