Frank Craemers / 421 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Belgisch Brussel horizont jubelend naar 2030

*******

Brussel vervuld van attracties, events, musea valt toenemend steeds meer te ‘besluipen’…

Niet enkel Zaventem bedoeld, kan je in vele vijfhoeken, kwartieren, metro’stops… landen.

2030? België zal dan 200 jaar institutioneel bestaan en beoogt in die apotheose grote feestelijkheden.

Bejubel alvast  de ‘cinquantenaire’, zeg maar de Jubelparksite met een formidabel aanbod aan musea, thema’tentoonstellingen, activiteiten…

Hiervoor werd een compleet “

nieuw  “Masterplan met socio-culturele invulling voor de Jubelparksite

”opgemaakt.

De Federale regering, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest én…Europa engageren zich hiervoor.

Op voorstel van de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen , belast met

Wetenschapsbeleid Thomas Dermine nodigde de VZW Horizon 50-200 uit voor de lancering

van het project “Jubelpark 2030”. 

Afgetrapt wil zeggen dat de plannen met het Museum Kunst en Geschiedenis, het Koninklijk

Legermuseum, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en Autoworld werden ontvouwd.

De Press Invitation werd behartigd door de Press Club Brussels Europe…

Mooie cluster….

We geven hier per instelling een paar aantrekkelijke quotes…

Het Legermuseum verbindt geschiedenis met herdenking en innovatie. Het buigt zich ook over

de promotie van mensenrechten en democratie. Het Museum Kunst & Geschiedenis verbindt

mensen met kunst en geschiedenis.  Het neemt een voortrekkersrol op als museum van de 21ste

eeuw met meer dan 220.OOO objecten.

Autoworld Brussels is een wereldtopper met een collectie aan oldtimers en niet te versmaden

zijn de Koninklijke Musea voor Kunst & Geschiedenis.

Er zijn voorbeelden uit het buitenland die inspireren zoals het Victoria and Albert Museum in Londen.

Dan is er het Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam, het Bundanon Art Museum in Australië…

en het Sao Paulo Museum of Art in Brazilië.

Masterplan Jubelparksite

In het masterplan zijn vervat de gigantische renovatiewerken. Later zullen de collecties aanwezig

op de Jubelparksite,  voor het grote publiek worden ontsloten en dat volgens internationale normen.

Het wetenschappelijk werk zal optimaal worden mogelijk gemaakt op een hedendaagse manier.

De jubelparksite behelst de verkeerstunnel, een innovatie Hub en een Erfgoed Hub.

De mensen algemeen en omwonenden worden het ‘hart’ van de transformatie. Er zal worden

ingezet op het welzijn van de toekomstige generaties én, meer nog : investeren in menselijk kapitaal.

21 juli komt er aan met de Nationale Feestdag.  Het is de 10de verjaardag van het bewind van

koning Filip.

Jubelpark 2030 Cinquantenair  gaat voor een nieuw socio-cultureel vlaggenschip

voor 200 jaar België.

INFO : Jubelpark 2030 Cinquantenaire *  leo.juvier@cinquantenaire.brussels

Geen reacties

Reageer