Frank Craemers / 423 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Oostende

Vliegtuigen doen onder water bellen rinkelen…

******

De Noordzee beheersen!  Zou dat kunnen lukken? ‘Eb en vloed’…daar valt niets tegen te doen.

Maar dan is er dé Beheerseenheid!  Ze is niet direct bedoeld tegen de soms onstuimige zee…

maar wil  overzien wat met ‘onze zee’ te doen is en valt.

Er is daar een evolutie met golfbrekende trends en ontwikkelingen aan de gang.

Duid  dus aan met stip : de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee.

Ze nodigden graag uit voor ’30 jaar Belgisch luchttoezicht boven de Noordzee.

Vandààg Wereld Milieu Dag? Zelfs wel gekozen via KLARA te beluisteren…

*****

Het zijn luchtmachtpiloten van Comob Airs die zich binnen het zeeluchtruim begeven.

Beneden de 13 ° zijn ze in oranje droogpak gehesen…voor het geval ze ‘water zouden raken’.

Vier luchtoperatoren flankeren volgens hun respectievelijke  deskundigheid.

Uitgaande van de Bonn’akkoorden werd in 1991 een Belgisch programma voor luchttoezicht

voor de Noordzee en een deeltje van de Baltische zee opgelijst. 

Zowel economisch als ecologisch is dit van kolossaal belang gebleken, indien nuttig en efficiënt

wetenschappelijk uitgevoerd.  

Binnen het equipment is bijvoorbeeld een SAR-antenne vervat, “synthetic aperture radar”, een paar stel

menselijke hersenen én ogen, een snuffelsensor…

Rookplumen van schepen?

In zicht komen olievervuiling, waarbij zélfs het volume kan worden berekend.

Het vliegtuig doorvliegt de  rookpluim van schepen en weet de luchtverontreiniging te meten, zwaveldioxide,

stikstof, zwarte koolstof…

Het ‘verouderd’ vliegtuig is perfect uitgerust voor milieutoezicht én meer nog, zicht op de afstandelijkheid

voor  zwindt’molenparken, accidentele kust’bevuilingen…het tellen van bruinvissen, zeehonden in nood…

Het vliegtuig is een Britta Norman uit 1975  OO MMM met torpedo’vormige roetfilter.

*****

De presentatie werd georganiseerd in samenwerking met de federale kabinetten van dhr.

Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast

met Wetenschapsbeleid en dhr. Vincent Van Quickenborne, Vice-eersteminister

en Minister van Justitie en Noordzee.

Het nationale programma voor luchttoezicht boven de Noordzee leverde sinds het begin van

de jaren ’90 belangrijke resultaten op.

De opdrachten en bevindingen werden gebundeld in een meerjarig activiteitenverslag.

De genodigden en pers waren bijzonder onder de indruk.

Duurzaam en toekomst

De Ministers zetten hun “haaietanden” in op de toekomst van het Belgische luchttoezicht

boven de Noordzee.  Belangrijk in deze zijn, binnen de beleidsverklaringen, de strategische 

rol van het luchttoezicht.

De wetenschappelijke verantwoordelijken, operatoren en piloten van het vliegtuig voor

luchttoezicht voelen zich bijzonder gesterkt.

Vliegtuigen voor vlucht onderwater?

****

INFO : www.naturalsciences.bewww.odnature.be, * tel. 02/627 41 90

Geen reacties

Reageer