Frank Craemers / 423 Artikels / Categorien / 18 Reacties / TWITTER / RSS feed

Groen rijden, glijden.. geldvloei vermijden!

Groen rijden, glijden.. geldvloei vermijden!
‘Shift Green’…ofte schakel groen!
Groep Delorge-Peerlings, de grootste garagehouder van Limburg voerde de voorbije maand een grootscheepse enquête uit. Meer dan 12OO chauffeurs gaven te kennen hun portefeuille’inhoud en het milieu te willen sparen.
Stel dat nagenoeg 20 % van de ondervraagden nù reeds de goede keuze
maakt voor rijgedrag… en dat het in de provinciegebied Limburg 80 % van het bos-, heide en recreatiegroen in Vlaanderen vertegenwoordigt!
De gooddrivende chauffeurs waarderen een lager verbruik en de minder te
betalen belastingen. Aarzelend noteert men de andere argumenten zoals
het goede imago, de lage onderhoudskosten, de toch nog mooie vormgeving
van de wagens en zéker de lagere ruis. 92% van de Limburgse chauffeurs
wil wel (ooit) groenzéker rijden… zelfs tot in het wereldbehoudend Brugge (!?)
en ander UNESCO-erfgoed. Beperkte CO2-uitstoot spaart onze ozonlaag en draagt bij tot de cleantechnologie.
De enquêteurs noteerden weerstanden voor verandering … maar toch
geloofden de respondenten in de design, de opslagruimte en het optrekvermogen van wat men ‘de groene wagen’ noemt. Kritische vragen
zijn er rond het bereik, in dit geval de actieradius met een volle batterij
te noemen. Een degelijk voortuig biedt 300 tot 6OO km te rijden.
Van de overheid verwacht men om laadpunten te voorzien.
Precies om die reden voert de Groep Delorge-Peerlings nog tot eind november campagne onder de noemer ‘Shift Green’. Bovendien kan iedereen
gratis een testrit maken met de groene modellen. Dat kan ook met een hybrid
automodel, een ‘tweeslachtige’ auto zogezegd die zowel bolt via electriciteit als met diesel of aardgas. Auto’ worden dus in nog meer…’shiften’
door arbeiders, wetenschappers en technologen gemaakt!? Goéd bezig! (fch)
INFO : www.shiftgreen.be/testrit * 011/27 84 40 *

Geen reacties

Reageer